| onlineKennis > Disclaimer

Disclaimer

Als portaal verwijst OnlineKennis naar wat er op de instellingssites openbaar staat. Daarmee neemt het geen verantwoordelijkheid vvoor vorm noch inhoud, deze blijft bij de betrokkene docent c.q. instelling liggen. Voor opmerkingen daarover verwijzen we u dan ook naar de betreffende instellingen. Mochten er echter links niet werken, dan vernemen we dit graag en zullen dit zo snel mogelijk verhelpen.